KURZ KINEZIOTERAPIE PRI OSTEOPORÓZE

jednodňový kurz 11. november 2011 (piatok od 12:00 – 17:00)

Pokračovanie

GYNEKOLOGICKÉ OCHORENIA A OSTEOPORÓZA

11. november 2010 (štvrtok, od 15,00 do 20,00 hod.), Kúpele Lúčky, a.s., kinosála kúpeľného hotela Choč

Pokračovanie

OZNAM

Všetkým členom Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek SLS a Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve SLS !

Pokračovanie

 


SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ LABORANTOV A ASISTENTOV V ZDRAVOTNÍCTVE
organizačná zložka SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


SEKCIA HISTOLOGICKÝCH LABORANTOV

Členovia výboru 2007 – 2010

Počet členov sekcie:

 

 

Predseda: Juranová Jana

FN, odd. patológie

A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

Tel. 033/5938551

e-mail:  patologia.trnava@gmail.com

 

vedecký sekretár: Raymanová Iveta

Cytopathos, s.r.o.

Limbová 5, 833 05 Bratislava

Tel.

e-mail: iveta.pat.@post.sk

 

pokladník: Košíková Ľudmila

Ústav histológie a embryológie, Lekárska fakulta UK

Sasinkova 4, 811 08 Bratislava

Tel. 02/59357223

e-mail:

 

člen: Bajnociová Ingrid

Cytopathos, s.r.o.

Limbová 5, 833 05 Bratislava

Tel. 02/59542479

e-mail: bajnociova@cytopathos.sk

 

náhradník: Kosorinová Jarmila

Ústav patológie, Lekárska fakulta UP JŠ

Rastislavova 43

041 90 Košice

tel.

e-mail:

 

náhradník: Koyšová Anna

NsP, odd. patológie

Nemocničná 986

017 26 Považská Bystrica

tel.

e-mail:

 

 

 

© 2008 SSLaZ  |  Webdesing © 2008 REISEL