KURZ KINEZIOTERAPIE PRI OSTEOPORÓZE

jednodňový kurz 11. november 2011 (piatok od 12:00 – 17:00)

Pokračovanie

GYNEKOLOGICKÉ OCHORENIA A OSTEOPORÓZA

11. november 2010 (štvrtok, od 15,00 do 20,00 hod.), Kúpele Lúčky, a.s., kinosála kúpeľného hotela Choč

Pokračovanie

OZNAM

Všetkým členom Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek SLS a Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve SLS !

Pokračovanie

 


KURZ KINEZIOTERAPIE PRI OSTEOPORÓZE

jednodňový kurz 11. november 2011 (piatok od 12:00 – 17:00)


Organizátor podujatia:

Reumatologicko-rehabilitačné centrum, s.r.o.
Hlohovec pod záštitou Slovenskej lekárskej komory

Kontakt:

prim. MUDr. Elena Ďurišová, Reumatologicko-rehabilitačné
centrum s.r.o., 920 01 Hlohovec, Pribinova 56, tel/fax:033/73 01 820, MB:0949 444 444, www.rrc.sk
e-mail: durisova.hlohovec@rrc.sk

 
Popis aktivity:

Formou úvodných prednášok poukázať na závažnosť osteoporózy, nutnosť jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby  s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr. V praktickej časti poukázať na špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny a celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej.

Určenie kurzu:

pre všetkých odborníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s osteoporózou, sestry osteologických a iných ambulancií, pre fyzioterapeutov a pre farmaceutických laborantov.

Odborné podujatie bude zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania s pridelením  kreditov (v predchádzajúcich rokoch 5 kreditov).

 

© 2008 SSLaZ  |  Webdesing © 2008 REISEL