XXXVIII. Slovenská konferencia farmaceutických laborantov a špecialistov pre zdravotnícke pomôcky s medzinárodnou účasťou

25. a 26. 9.2015 v Žiline v hoteli Holiday Inn

Pokračovanie

XXXVII. Slovenská konferencia farmaceutických laborantov s medzinárodnou účasťou

Téma: Farmaceutická starostlivosť o geriatrického pacienta lieky vydávané bez lekárskeho predpisu, zdravotnícke pomôcky a liečebná kozmetika v praxi farmaceutického laboranta

Pokračovanie

XXXVI. Slovenská konferencia farmaceutických laborantov s medzinárodnou účasťou

uskutoční sa v dňoch 4.a 5.10.2013 v Žiline  v hoteli Holiday Inn.

Pokračovanie

Odborné stretnutie zaradené v systéme sústavného vzdelávania SLS

v hoteli Yasmin v Košiciach dňa 16.6.2011 o 16.00

Pokračovanie

KURZ KINEZIOTERAPIE PRI OSTEOPORÓZE

jednodňový kurz 11. november 2011 (piatok od 12:00 – 17:00)

Pokračovanie

GYNEKOLOGICKÉ OCHORENIA A OSTEOPORÓZA

11. november 2010 (štvrtok, od 15,00 do 20,00 hod.), Kúpele Lúčky, a.s., kinosála kúpeľného hotela Choč

Pokračovanie

OZNAM

Všetkým členom Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek SLS a Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve SLS !

Pokračovanie

Voľby - ZOZNAM

VOĽBY 2010 - Zoznam členov Sekcie farmaceutických laborantov

Pokračovanie

Tématický kurz v lekárenstve

29.-30. apríla 2010 usporiada Katedra farmaceutických činností, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave tematický kurz v lekárenstve

Pokračovanie

KURZ KINEZIOTERAPIE PRI OSTEOPORÓZE

Termín konania: jednodňový kurz v termíne: 26. marec 2010, 24. september 2010 (piatky od 12:00 – 17:00 hod.) Miesto konania:  Reumatologicko-rehabilitačné centrum, s.r.o., Pribinova 56, 920 01  Hlohovec

Pokračovanie

KURZ KINEZIOTERAPIE PRI OSTEOPORÓZE

Fomou úvodných prednášok poukázať na závažnosť osteoporózy, nutnosť jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby  s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr. V praktickej časti poukázať na špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny  a celej špeciálnej cvičebnej zostavy
podľa Ďurišovej.

Pokračovanie

Srdečne Vás pozývame na odborný seminár na témy:

„MANAŽMENT INKONTINENCIE MOČU“, „STAROSTLIVOSŤ O INKONTINENTNÉHO PACIENTA“, PRÁCA S INKONTINENČNÝMI POMOCKAMI“ – praktická časť

Pokračovanie

Tematický kurz v lekárenstve (č. akcie 2 3009)

Katedra farmaceutických činností, Slovenská zdravotnícka univerzita organizuje pre farmaceutických laborantov verejných a nemocničných lekární.

Pokračovanie

KURZ FRANCÚZSKEJ PRAKTICKEJ HOMEOPATIE

pre farmaceutov a farmaceutických laborantov (pozvánka a prihláška)

Pokračovanie

Časopis Lekárnik

Degeneratívne chorobné stavy a možnosti ich riešenia, lieky vydávané bez lekárskeho predpisu, zdravotnícke pomôcky a liečebná kozmetika v praxi farmaceutického laboranta tvorili obsah odborného programu XXXI. slovenskej konferencie farmaceutických laborantov s medzinárodnou účasťou v dňoch 3. – 4. októbra 2008 v Poprade.

Pokračovanie

 


Zborník abstraktov (2. – 3. október, 2009 Poprad)

XXXII.SLOVENSKÁ KONFERENCIA FARMACEUTICKÝCH LABORANTOV S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

METABOLICKÉ OCHORENIA - nové trendy v prevencii a liečbe, lieky  vydávané bez lekárskeho predpisu, zdravotnícke pomôcky
a liečebná kozmetika v praxi farmaceutického laboranta


Pokračovanie

Zborník abstraktov

TERAPIA BOLESTI Z ASPEKTU KVALITY ŽIVOTA, lieky vydávané bez lekárskeho predpisu, zdravotnícke pomôcky a liečebná kozmetika v praxi farmaceutického laboranta


Pokračovanie

Zborník abstraktov

XXXI. SLOVENSKÁ KONFERENCIA FARMACEUTICKÝCH LABORANTOV S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU venovaná 55. výročiu založenia inštitucionálneho
ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov DEGENERATÍVNE CHOROBNÉ STAVY A MOŽNOSTI ICH RIEŠENIA, lieky vydávané bez lekárskeho predpisu, zdravotnícke pomôcky a liečebná kozmetika v praxi farmaceutického laboranta.


Pokračovanie

 

© 2008 SSLaZ  |  Webdesing © 2008 REISEL