XXXVIII. Slovenská konferencia farmaceutických laborantov a špecialistov pre zdravotnícke pomôcky s medzinárodnou účasťou

25. a 26. 9.2015 v Žiline v hoteli Holiday Inn

Pokračovanie

XXXVII. Slovenská konferencia farmaceutických laborantov s medzinárodnou účasťou

Téma: Farmaceutická starostlivosť o geriatrického pacienta lieky vydávané bez lekárskeho predpisu, zdravotnícke pomôcky a liečebná kozmetika v praxi farmaceutického laboranta

Pokračovanie

XXXVI. Slovenská konferencia farmaceutických laborantov s medzinárodnou účasťou

uskutoční sa v dňoch 4.a 5.10.2013 v Žiline  v hoteli Holiday Inn.

Pokračovanie

Odborné stretnutie zaradené v systéme sústavného vzdelávania SLS

v hoteli Yasmin v Košiciach dňa 16.6.2011 o 16.00

Pokračovanie

KURZ KINEZIOTERAPIE PRI OSTEOPORÓZE

jednodňový kurz 11. november 2011 (piatok od 12:00 – 17:00)

Pokračovanie

GYNEKOLOGICKÉ OCHORENIA A OSTEOPORÓZA

11. november 2010 (štvrtok, od 15,00 do 20,00 hod.), Kúpele Lúčky, a.s., kinosála kúpeľného hotela Choč

Pokračovanie

OZNAM

Všetkým členom Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek SLS a Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve SLS !

Pokračovanie

Voľby - ZOZNAM

VOĽBY 2010 - Zoznam členov Sekcie farmaceutických laborantov

Pokračovanie

Tématický kurz v lekárenstve

29.-30. apríla 2010 usporiada Katedra farmaceutických činností, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave tematický kurz v lekárenstve

Pokračovanie

KURZ KINEZIOTERAPIE PRI OSTEOPORÓZE

Termín konania: jednodňový kurz v termíne: 26. marec 2010, 24. september 2010 (piatky od 12:00 – 17:00 hod.) Miesto konania:  Reumatologicko-rehabilitačné centrum, s.r.o., Pribinova 56, 920 01  Hlohovec

Pokračovanie

KURZ KINEZIOTERAPIE PRI OSTEOPORÓZE

Fomou úvodných prednášok poukázať na závažnosť osteoporózy, nutnosť jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby  s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr. V praktickej časti poukázať na špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny  a celej špeciálnej cvičebnej zostavy
podľa Ďurišovej.

Pokračovanie

Srdečne Vás pozývame na odborný seminár na témy:

„MANAŽMENT INKONTINENCIE MOČU“, „STAROSTLIVOSŤ O INKONTINENTNÉHO PACIENTA“, PRÁCA S INKONTINENČNÝMI POMOCKAMI“ – praktická časť

Pokračovanie

Tematický kurz v lekárenstve (č. akcie 2 3009)

Katedra farmaceutických činností, Slovenská zdravotnícka univerzita organizuje pre farmaceutických laborantov verejných a nemocničných lekární.

Pokračovanie

KURZ FRANCÚZSKEJ PRAKTICKEJ HOMEOPATIE

pre farmaceutov a farmaceutických laborantov (pozvánka a prihláška)

Pokračovanie

Časopis Lekárnik

Degeneratívne chorobné stavy a možnosti ich riešenia, lieky vydávané bez lekárskeho predpisu, zdravotnícke pomôcky a liečebná kozmetika v praxi farmaceutického laboranta tvorili obsah odborného programu XXXI. slovenskej konferencie farmaceutických laborantov s medzinárodnou účasťou v dňoch 3. – 4. októbra 2008 v Poprade.

Pokračovanie

 


SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ LABORANTOV A ASISTENTOV V ZDRAVOTNÍCTVE
organizačná zložka SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

SEKCIA FARMACEUTICKÝCH LABORANTOV

Členovia výboru 2010 – 2014

Alena Bohúňová - predseda sekcie
Bydlisko: V.Spanyola 20, Žilina 010 01
Pracovisko: lekáreň Dr.Max NOVA, Vojtecha Spanyola 43, Žilina 010 01
Tel. č. 0908 934 855
mail: al1@centrum.sk

Valéria Tóthová – vedecký sekretár
Bydlisko: Opletalova 7064/96 , Bratislava 841 07
Pracovisko: Lekáreň Trnavské Mýto. Trnavská 1, Bratislava 831 04
Tel.č. 0902 107 448
mail: valeria.jurickova@azet.sk

Valéria Ochotnická , - člen výboru
Bydlisko: Okružná 72, Stará Ľubovňa 064 01
Pracovisko: Lekáreň Elixír, Obchodná 3, Stará Ľubovňa, 064 02
Tel.č. 0904 416 345
mail: valeria@ochotnicky.com

Anna Vojakovičová – člen výboru
Bydlisko: Starozagorská č.4, Košice 040 23
Pracovisko: Univerzitná lekáreň LP Košice 040 23
Tel. č. 0905 226 359
mail: enka.vojakovicova@gmail.com

Danica Kšenžighová - revízna komisia
Bydlisko: Malinovského 9/17 , Martin 036 01
Pracovisko: Ústavná lekáreň UVN ,Kollárova 2, Martin 036 01
Tel: 0904 416 345
mail: dksendzighova@post.sk

Mária Fischerová – revízna komisia
Bydlisko: Karpatské námestie č. 9, Bratislava 831 06
Pracovisko: dôchodca
Tel. 0903 697 091
mail: mfischerova@zoznam.sk

Alica Fekete - revízna komisia
Bydlisko: Okružná 326/4 , Ždaňa 044 11
Pracovisko: lekáreň Bidovce
Tel. 055/ 696 54 16
Mail: alicafeketealis@gmail.com

Viera Jeníková – čestný člen výboru
Bydlisko: Jelačičova 3,  Bratislava 821 08
Pracovisko: dôchodca
Tel.číslo: 0905 310 614
mail: viera.jenikova@gmail.com

 

© 2008 SSLaZ  |  Webdesing © 2008 REISEL