KURZ KINEZIOTERAPIE PRI OSTEOPORÓZE

jednodňový kurz 11. november 2011 (piatok od 12:00 – 17:00)

Pokračovanie

GYNEKOLOGICKÉ OCHORENIA A OSTEOPORÓZA

11. november 2010 (štvrtok, od 15,00 do 20,00 hod.), Kúpele Lúčky, a.s., kinosála kúpeľného hotela Choč

Pokračovanie

OZNAM

Všetkým členom Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek SLS a Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve SLS !

Pokračovanie

 


SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ LABORANTOV A ASISTENTOV V ZDRAVOTNÍCTVE
organizačná zložka SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

SEKCIA BIOCHEMICKÝCH LABORANTOV

Španielová Eva DMTL.
e-mail: okbvrch@vasezdravie.com 

Predseda: 

Bc. Henrieta Maďarová
OKB FNsP. F.D.Roosevelta,
Banská Bystrica 
email: madarovah@gmail.com 

Podpredseda: 

Kornélia Sádovská
Psychiatrická liečebňa Hronovce

Vedecký sekretár: 

dipl.m.t.l. Katarína Novická
OKB FNsP. F.D.Roosevelta
Banská Bystrica
email: noka@post.sk 

Ostatní členovia výboru: 

dipl.m.t.l. Eva Španielová
OKB NsP - Vaše zdravie n. o. Zvolen

Ivan Kubala
OKB NsP n.o. Levice

Mgr. Katarína Dudová
Alpha medical a.s., Bratislava

Dozorná rada: 

Zdena Bienska
OKB FNsP. F.D. Roosevelta
Banská Bystrica

 

 

 

© 2008 SSLaZ  |  Webdesing © 2008 REISEL