KURZ KINEZIOTERAPIE PRI OSTEOPORÓZE

jednodňový kurz 11. november 2011 (piatok od 12:00 – 17:00)

Pokračovanie

GYNEKOLOGICKÉ OCHORENIA A OSTEOPORÓZA

11. november 2010 (štvrtok, od 15,00 do 20,00 hod.), Kúpele Lúčky, a.s., kinosála kúpeľného hotela Choč

Pokračovanie

OZNAM

Všetkým členom Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek SLS a Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve SLS !

Pokračovanie

 


OZNAM

Všetkým členom Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek SLS a Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve SLS !


V tlačive vyúčtovania základných členských príspevkov na rok 2010, ktoré sme rozposlali všetkým členom Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek SLS a Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve SLS bol omylom v časti „

Príspevok na činnosť SZP

“ vytlačený text „...vrátane príspevku na ROaLM“, čo nekorešponduje s novelizovaným Príspevkovým poriadkom SLS vytlačeným na druhej strane tlačiva.

Za chybu sa všetkým členom uvedených odborných spoločností SLS ospravedlňujeme.

Sekretariát SLS

 

© 2008 SSLaZ  |  Webdesing © 2008 REISEL