KURZ KINEZIOTERAPIE PRI OSTEOPORÓZE

jednodňový kurz 11. november 2011 (piatok od 12:00 – 17:00)

Pokračovanie

GYNEKOLOGICKÉ OCHORENIA A OSTEOPORÓZA

11. november 2010 (štvrtok, od 15,00 do 20,00 hod.), Kúpele Lúčky, a.s., kinosála kúpeľného hotela Choč

Pokračovanie

OZNAM

Všetkým členom Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek SLS a Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve SLS !

Pokračovanie

 


SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ LABORANTOV A ASISTENTOV V ZDRAVOTNÍCTVE
organizačná zložka SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


SEKCIA HEMATOLÓGIE A TRANSFÚZIOLÓGIE

Členovia výboru 2007 – 2010

Počet členov sekcie:

 


Predseda: PhDr. Konečná Zdenka, PhD.

Slovenská zdravotnícka univerzita

Limbová 14, 833 03 Bratislava

Tel. 02/59369208

e-mail: zdenka.konecna@szu.sk

 

tajomník: Balážová Erika

KhaT, FNsP

Antolská 11, 851 05 Bratislava

Tel.

e-mail:

 

člen: Štefánková Drahomíra

FNsP F.D. Roosevelta

975 19 Banská Bystrica

tel.

e-mail:

 

člen: Valanská Mária

DFN

Moyzesova 9

041 88 Košice

 

člen: Suchánková Martina

KhaT, FNsP

Antolská 11

851 05 Bratislava

 

revízna komisia: Siváková Lívia

NsP

Limbová 5

833 05 Bratislava

 

 

© 2008 SSLaZ  |  Webdesing © 2008 REISEL