KURZ KINEZIOTERAPIE PRI OSTEOPORÓZE

jednodňový kurz 11. november 2011 (piatok od 12:00 – 17:00)

Pokračovanie

GYNEKOLOGICKÉ OCHORENIA A OSTEOPORÓZA

11. november 2010 (štvrtok, od 15,00 do 20,00 hod.), Kúpele Lúčky, a.s., kinosála kúpeľného hotela Choč

Pokračovanie

OZNAM

Všetkým členom Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek SLS a Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve SLS !

Pokračovanie

 


SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ LABORANTOV A ASISTENTOV V ZDRAVOTNÍCTVE
organizačná zložka SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

SEKCIA ASISTENTOV HYGIENY

Členovia výboru 2007 – 2010
Počet členov sekcie: 18

Predseda: Pásztorová Ivana

RÚVZ Banská Bystrica
Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
Tel.: 048 4367 466
e-mail:  ivana.pasztorova@vzbb.sk

vedecký sekretár: Krištofovičová Slavomíra

ÚVZ SR Bratislava
Trnavská 52, 826 45 Bratislava
Tel.: 02 49284 248
e-mail: kristofovicova@uvzsr.sk

člen: Dravecká Darina

RÚVZ Košice
040 01 Košice
Tel.: 055 7860 102
e-mail: ke.dravecka@uvzsr.sk 

člen: Kubovčiaková Jana 

RÚVZ Trenčín
911 01 Trenčín
tel. 032 650 9517
e-mail: jana.kubovciakova@centrum.sk 

člen: Vlková Simona

RÚVZ Trenčín
911 01 Trenčín
tel. 032 650 9511
e-mail:

revízna komisia: Rečkovičová Anna
RÚVZ Banská Bystrica
974 01 Banská Bystrica
tel. 048 4367466
e-mail: anna.reckovicova@vzbb.sk 

 

 

 

© 2008 SSLaZ  |  Webdesing © 2008 REISEL