SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ LABORANTOV A ASISTENTOV V ZDRAVOTNÍCTVE
organizačná zložka SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Tel. 02/52922020 , Fax: 02/52635611
e-mail: secretarysma@ba.telecom.sk 

Slovenská spoločnosť laborantov a asistentov v zdravotníctve
Viera Jeníková, prezident
Farmaceutická fakulta UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava
Tel. 02/50117266, 0905 310614, fax: 02/50117100
e-mail: viera.jenikova@gmail.com  

tajomníčka SSLaAZ: PhDr. Ivana Vojteková,PhD
e-mail: ivana.vojtekova@fmed.uniba.sk 


SEKCIA ASISTENTOV HYGIENY
Pásztorová Ivana
e-mail: ivana.pasztorova@vzbb.sk 

SEKCIA BIOCHEMICKÝCH LABORANTOV
Španielová Eva DMTL.
e-mail: okbvrch@vasezdravie.com 

SEKCIA FARMACEUTICKÝCH LABORANTOV
Jeníková Viera
e-mail: viera.jenikova@gmail.com

SEKCIA HEMATOLÓGIE A TRANSFÚZIOLÓGIE
PhDr. Konečná Zdenka, PhD.
e-mail: zdenka.konecna@szu.sk 

SEKCIA HISTOLOGICKÝCH LABORANTOV
Juranová Jana
e-mail: patologia.trnava@gmail.com 

SEKCIA MIKROBIOLOGICKÝCH LABORANTOV
Kalinová Oľga
e-mail: kalinova.olga@pat.sk

 

© 2008 SSLaZ  |  Webdesing © 2008 REISEL